ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้ดูแลโดยบริษัท GMS DUTY FREE จำกัด คำว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา” ที่ปรากฏทุกแห่งในเว็บไซต์ หมายถึงบริษัท GMS DUTY FREE จำกัด บริษัทยอมให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือและบริการทั้งหมดในนี้ หากท่านยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ทั้งหมดแล้วที่แจ้งไว้ในที่นี้

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือซื้อสินค้าบางอย่างจากเรา หมายถึงท่านมีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเรา และยินยอมจะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” หรือ “เงื่อนไข” แทน) รวมทั้งเงื่อนไข ข้อตกลง และนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี้และ/หรือมีอยู่ในการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ภายนอก (hyperlink) เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีผลต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม ผู้ขาย ลูกค้า เจ้าของร้าน และ/หรือผู้สร้างเนื้อหา

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา การเข้าหรือใช้งานส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ หมายถึงท่านยินยอมจะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อในนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ก็ตามที่ถูกเพิ่มในร้านที่มีอยู่เดิม จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้เช่นกัน ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับปรับปรุงล่าสุดได้ทุกเมื่อที่หน้าเพจนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดก็ตามในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยการลงข้อมูลที่ปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่หน้าเพจนี้เป็นระยะ การที่ท่านใช้งานหรือเข้าเว็บไซต์ต่อไปหลังมีการลงข้อมูลใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลง หมายถึงท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ครบถ้วน และความทันปัจจุบันของข้อมูล

เราไม่รับผิดชอบหากข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน ส่วนประกอบในเว็บไซต์นี้มีให้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้ในการอ้างอิง หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์เดียวในการตัดสินใจโดยไม่ศึกษาแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้องกว่า สมบูรณ์กว่า หรือทันสมัยกว่า การไว้วางใจในส่วนประกอบใด ๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเก่าปะปนอยู่ ข้อมูลเก่าย่อมไม่ทันสมัยและมีเพื่อให้ท่านใช้อ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ แต่เราไม่มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ให้ทันสมัย ท่านยอมรับแล้วว่าการติดตามความเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเราเป็นหน้าที่ของท่านเอง

ความเป็นส่วนตัว

โปรดทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท เพื่อท่านจะได้เข้าแนวใจปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท

สินค้าหรือบริการ (ถ้ามี)

สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจมีจำหน่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัด และสามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น เราได้พยายามทุกทางเพื่อแสดงสีสันและภาพของสินค้าให้ตรงตามที่ปรากฏในร้านที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีสันใด ๆ ที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านจะถูกต้องแม่นยำ เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะจำกัดการขายสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลใด เขตภูมิภาคใดหรือเขตกฎหมายใด เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนสินค้าหรือบริการที่มีให้ คำอธิบายสินค้าและราคาสินค้าทุกรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการขายสินค้าใด ๆ ได้ทุกเมื่อ ข้อเสนอใด ๆ ของสินค้าหรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะในสถานที่ที่กฎหมายห้าม เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือสิ่งของใด ๆ ที่ท่านซื้อหรือได้ไป จะตรงกับความคาดหวังของท่าน หรือความผิดพลาดใด ๆ ในการบริการจะได้รับการแก้ไข

การแก้ไขบริการและราคา

ราคาสินค้าของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดให้บริการ (หรือส่วนใด ๆ หรือเนื้อหาในนั้น) โดยไม่แจ้งล่วงหน้าได้ทุกเมื่อ เราไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคา การระงับบริการแบบชั่วคราวหรือถาวร

การยอมรับในการสั่งซื้อ การพรีออเดอร์ และข้อกำหนดของราคา

เราขอสงวนสิทธิ์การพรีออเดอร์สินค้าชนิด/รุ่นเดียวกันต่อครั้ง ได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นทั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินค้านั้น ๆ ด้วย โปรดทราบว่า ในกรณีที่การสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ ในเวลาใด ๆ ได้ทั้งนั้น รวมถึงท่านอาจจะถูกถามเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่จำกัดเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมที่ผิดเงื่อนไข ซึ่งมีลักษณะการดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ขายส่งหรือตัวแทนจำหน่าย ธุรกรรมที่เป็นการทุจริตและไม่ถูกต้อง รวมถึงธุรกรรมที่กระทำด้วยตนเองหรือหรือด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นการทุจริต

เราพยายามและมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาสินค้าที่ถูกต้องที่สุดภายในเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่ข้อผิดพลาดที่อาจยังคงเกิดขึ้นเช่นกรณีที่ราคาของรายการที่แสดงไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใด ๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งที่มีราคาที่ผิดหรือแตกต่างจากความจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวหรือไม่ว่าคำสั่งได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของท่านเรียบร้อยแล้วก็ตาม

ลิ้งค์โดยคนนอก

เนื้อหา สินค้าและบริการบางอย่างที่มีผ่านบริการของเรา อาจมีส่วนประกอบจากคนนอกอยู่ในนั้น ลิงค์โดยคนนอกบนเว็บไซต์นี้ อาจนำท่านไปยังเว็บไซต์ของคนนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง เราไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อส่วนประกอบหรือเว็บไซต์ใด ๆ ของคนนอก หรือต่อส่วนประกอบ สินค้า หรือบริการของคนนอก เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ใด ๆ ของคนนอก โปรดตรวจสอบนโยบายและข้อปฏิบัติของคนนอกโดยละเอียดเพื่อความเข้าใจก่อนทำธุรกรรมใด ๆ หากมีข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ความกังวลหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าของคนนอก ควรติดต่อคนนอกโดยตรง

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัท ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อความกราฟฟิค, ซอฟต์แวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียงและการคัดสรรและการจัดเรียง รวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับปรับปรุงล่าสุดได้ทุกเมื่อที่หน้าเพจนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดก็ตามในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยการลงข้อมูลที่ปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่หน้าเพจนี้เป็นระยะเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง การที่ท่านใช้งานหรือเข้าเว็บไซต์ต่อไปหลังมีการลงข้อมูลใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลง หมายถึงท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมล shoponline@gmsdutyfree.co.th